GESTIÓ CADASTRAL

Gestión catastralDonem assistència tècnica a Ajuntaments, Diputacions i Gerències del Cadastre per la resolució d’expedients, recursos, actualitzacions i revisions cadastrals.

També podem oferir a particulars la gestió i presentació de Models 901, 902, 903, 904 i recursos.

Clic aquí per sol · licitar informació.

.